Часті питання

Надання послуг за цими курсами здійснюється відповідно до вимог Постанов Кабінету Міністрів України №800/1133 від 21 серпня і 27 грудня 2019 року щодо порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників.

Ознайомитися з Постановами КМУ і рекомендаціями МОК України щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти можна за посиланнями:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF#Text

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1133-2019-%D0%BF#Text

https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-pidvishennya-kvalifikaciyi-pedagogichnih-pracivnikiv-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti

Ні, не потрібно. Якщо ви пройшли передбачені програмами наших курсів онлайн-курси на порталі превентивної освіти http://autta.org.ua/ua/On-line_coursues/, ми зарахуємо їх при видачі відповідного сертифікату про підвищення кваліфікації. Вам потрібно буде зареєструватися, обрати курс, який ви пройшли, і завантажити відповідний електронний документ про його проходження

Так. За вашим бажанням ви можете віднести їх у щорічне підтвердження підвищення кваліфікації за 2018-2020 роки або врахувати їх за 2021 рік.

Ні, непотрібно. Достатньо зареєструватися один раз. Всі матеріали про проходження підвищення кваліфікації за всіма курсами, які ви пройшли або проходите зберігаються у вашому особистому кабінеті (угоди, акти виконаних робіт, сертифікати тощо)

Вартість послуг не залежить від обсягу курсу і складається з витрат на хостинг і технічну підтримку онлайн-системи, управління заявками, перевірку достовірності електронних документів, наданих користувачем, контроль оплат тощо.