Загальна інформація

06 Квітня 2021

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОРЯДОК
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇЇ НА САЙТІ АПК

  1. Автоматизована система підвищення кваліфікації (АПК) призначена для підтримки процесу проходження навчання за програмами підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти.
  2. На цьому сайті можна переглянути курси і програми підвищення кваліфікації, оформити замовлення на проходження навчання, створити власний кабінет для зберігатися інформації про хід і результати навчання, здійснити оплату, отримати сертифікати встановленої форми про підвищення кваліфікації тощо.
  3. Зведена інформація про наші курси підвищення кваліфікації міститься у вкладці «Зведена таблиця курсів». Курси рекомендовано МОН України для практичного використання.
  4. Детальніше з програмами курсів підвищення кваліфікації можна ознайомитися у вкладці «Програми курсів».
  5. Надання послуг за цими курсами здійснюється відповідно до вимог Постанов Кабінету Міністрів України №800/1133 від 21 серпня і 27 грудня 2019 року щодо порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників.
  6. Якщо ви раніше вже пройшли передбачені цими програмами онлайн-курси на сайті http://autta.org.ua/ua/On-line_coursues/, ми зарахуємо їх при видачі відповідного сертифікату про підвищення кваліфікації. За вашим бажанням ви можете віднести їх у щорічне підтвердження підвищення кваліфікації за 2018-2020 роки або врахувати їх за 2021 рік.
  7. Вартість послуг з адміністрування підвищення кваліфікації складає 200 гривень за один курс.

Ознайомитися з Постановами КМУ і рекомендаціями МОК України щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти можна за посиланнями:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF#Text

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1133-2019-%D0%BF#Text

https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-pidvishennya-kvalifikaciyi-pedagogichnih-pracivnikiv-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti