Зведена таблиця курсів

06 Квітня 2021

Зведена таблиця курсів підвищення кваліфікації

Тема підвищення кваліфікації Форми навчання (на вибір)
Дистанційна Дуальна (дистанційна + практика на робочому місці)
1 Формування здоров’язбережувальної компетентності

Назва курсу: «Теоретичні основи формування здоров’язбережувальної компетентності»

Код курсу:1.1

Тема: Формування здоров’язбережувальної компетентності

Автори: Т. Воронцова, В. Пономаренко та інші

Обсяг: 60 год (2 кредита ЄКТС)

Цільова група - педагогічні працівники всіх категорій початкової, основної і старшої школи, практичні психологи

Форма навчання: дистанційна (онлайн)

Навчальні ресурси: онлайн курс ОЗК http://multycourse.com.ua/ua

Вид компетентностей: професійні (знання освітньої галузі, предмету, методик, технологій), вміння, спільні для ключових компетентностей НУШ

Документ про проходження навчання: сертифікат встановленої форми (60 год)

Назва курсу: «Теоретичні і методичні основи формування здоров’язбережувальної компетентності»

Код курсу: 1.2

Тема: Формування здоров’язбережувальної компетентності

Автори: Т. Воронцова, В. Пономаренко та інші

Обсяг: 69 год (2,3 кредита ЄКТС)

Цільова група - педагогічні працівники всіх категорій початкової, основної і старшої школи, методисти, практичні психологи, соціальні педагоги, керівні кадри (заступники директора з виховної роботи).

Форма навчання: дуальна (дистанційна - 60 год + практика за місцем роботи - 9 год)

Навчальні ресурси: - онлайн курс ОЗК http://multycourse.com.ua/ua - ресурси для проведення уроків за місцем роботи http://autta.org.ua/ua/resources/

Вид компетентностей: професійні (знання освітньої галузі, предмету, методик, технологій), вміння, спільні для ключових компетентностей НУШ

Документ про проходження навчання: сертифікат встановленої форми (69 год)

2 Формування соціальної компетентності

Назва курсу: «Вчимося жити разом. Теоретичні основи розвитку соціальних навичок дітей і підлітків»

Код курсу: 2.1

Тема: Формування соціальної компетентності

Автори: Т. Воронцова, В. Пономаренко та інші

Обсяг: 30 год (1 кредит ЄКТС)

Цільова група - педагогічні працівники всіх категорій початкової, основної і старшої школи, практичні психологи

Форма навчання: дистанційна (онлайн)

Навчальні ресурси: онлайн курс ВЖР http://llt.multycourse.com.ua/ua/

Вид компетентностей: професійні (знання освітньої галузі, предмету, методик, технологій), вміння, спільні для ключових компетентностей НУШ

Документ про проходження навчання: сертифікат встановленої форми (30 год)

Назва курсу: «Вчимося жити разом. Теоретичні і методичні основи розвитку соціальних навичок дітей і підлітків»

Код курсу: 2.2

Тема: Формування соціальної компетентності

Автори: Т. Воронцова, В. Пономаренко та інші

Обсяг: 39 год (1,3 кредита ЄКТС)

Цільова група - педагогічні працівники всіх категорій початкової, основної і старшої школи, практичні психологи

Форма навчання: дуальна (дистанційна - 30 год + практика за місцем роботи - 9 год)

Навчальні ресурси: - онлайн курс ВЖР http://llt.multycourse.com.ua/ua/ - ресурси для проведення уроків за місцем роботи http://autta.org.ua/ua/resources/learning-to-live-together/

Вид компетентностей: професійні (знання освітньої галузі, предмету, методик, технологій), вміння, спільні для ключових компетентностей НУШ

Документ про проходження навчання: сертифікат встановленої форми (39 год)

3 Компетентнісне навчання в інтегрованому курсі «Я досліджую світ»

Назва курсу: «Теоретичні основи компетентісного навчання за інтегрованим курсом “Я досліджую світ”»

Код курсу:3.1

Тема: Компетентнісне навчання в інтегрованому курсі «Я досліджую світ»

Автори:
Т. Воронцова, В. Пономаренко та інші

Обсяг: 24 год (0,8 кредита ЄКТС)

Цільова група – педагогічні працівники початкової школи, методисти, практичні психологи, соціальні педагоги, керівні кадри (заступники директора з виховної роботи)

Форма навчання: дистанційна (онлайн)

Навчальні ресурси: онлайн курс ЯДС http://jds.multycourse.com.ua/ua/

Вид компетентностей:  професійні (знання освітньої галузі, предмету, методик, технологій) вчителів початкової школи, вміння, спільні для ключових компетентностей  НУШ

Документ про проходження навчання: сертифікат встановленої форми (24 год)

Назва курсу: «Теоретичні і методичні основи інтегрованого курсу «Я досліджую світ».

Код курсу 3.2

Тема: Компетентнісне навчання в інтегрованому курсі «Я досліджую світ»

Автори: Т. Воронцова, В. Пономаренко та інші

Обсяг: 33 год. (1,1 кредита ЄКТС)

Цільова група – педагогічні працівники початкової школи, методисти, практичні психологи, соціальні педагоги, керівні кадри (заступники директора з виховної роботи)

Форма навчання: дуальна (дистанційна - 24 год. + практика за місцем роботи - 9 год)

Навчальні ресурси: - онлайн курс ЯДС http://jds.multycourse.com.ua/ua/ - ресурси для проведення уроків за місцем роботи http://autta.org.ua/ua/resources/ya_doslidzhuyu_svit/

Вид компетентностей: професійні (знання освітньої галузі, предмету, методик, технологій) вчителів початкової школи, вміння, спільні для ключових компетентностей НУШ

Документ про проходження навчання: сертифікат встановленої форми (33 год)

4 Життєві навички для громадянської активності

Назва курсу: «Освіта на основі життєвих навичок. Теоретичні і методичні основи»

Код курсу:4.1

Тема: Життєві навички для громадянської активності

Автори: Т. Воронцова, В. Пономаренко та інші

Обсяг: 24 год (0,8 кредита ЄКТС)

Цільова група - вчителі основ здоров’я, педагогічні працівники всіх категорій, практичні психологи

Форма навчання: дистанційна (онлайн)

Навчальні ресурси: онлайн курс ООЖН http://dlse.multycourse.com.ua/ua/

Вид компетентностей: професійні (знання освітньої галузі, предмету, методик, технологій); створення безпечного середовища; вміння, спільні для ключових компетентностей НУШ

Документ про проходження навчання: сертифікат встановленої форми (30 год)

Назва курсу: «Життєві навички для розвитку громадянської активності»

Код курсу: 4.2

Тема: Життєві навички для громадянської активності

Автори: Т. Воронцова, В. Пономаренко та інші

Обсяг: 33 год (1,1 кредита ЄКТС)

Цільова група - вчителі основ здоров’я, педагогічні працівники всіх категорій, практичні психологи

Форма навчання: дуальна (дистанційна - 24 год + практика за місцем роботи - 9 год)

Навчальні ресурси: - онлайн курс ООЖН http://dlse.multycourse.com.ua/ua/ - ресурси для проведення уроків за місцем роботи http://autta.org.ua/ua/resources/aktyvne_hromadianstvo/

Вид компетентностей: професійні (знання освітньої галузі, предмету, методик, технологій); створення безпечного середовища; вміння, спільні для ключових компетентностей НУШ

Документ про проходження навчання: сертифікат встановленої форми (33 год)

5 Безпечна і дружня до дитини школа

Назва курсу: «Безпечна і дружня до дитини школа. Ключові ідеї і засадничі принципи»

Код курсу: 5.1

Тема: Безпечна і дружня до дитини школа

Автори: Т. Воронцова, В. Пономаренко та інші

Обсяг: 18 год (0,6 кредита ЄКТС)

Цільова група - педагогічні працівники всіх категорій

Форма навчання: дистанційна (онлайн)

Навчальні ресурси: онлайн курс БДДШ http://scfs.multycourse.com.ua/ua/

Вид компетентностей: управлінська, створення безпечного середовища

Документ про проходження навчання: сертифікат встановленої форми (18 год)

Назва курсу: «Безпечна і дружня до дитини школа. Ключові ідеї, засадничі принципи і можливості онлайн-інструментів».

Код курсу: 5.2

Тема: Безпечна і дружня до дитини школа

Автори: Т. Воронцова, В. Пономаренко та інші

Обсяг: 30 год (1 кредит ЄКТС)

Цільова група - педагогічні працівники всіх категорій

Форма навчання: дуальна (дистанційна - 18 год + практика за місцем роботи - 12 год)

Навчальні ресурси: - онлайн курс БДДШ http://scfs.multycourse.com.ua/ua/ - система експрес-оцінювання http://express.autta.org.ua/

Вид компетентностей: управлінська, створення безпечного середовища

Документ про проходження навчання: сертифікат встановленої форми (27 год)

6 Безпека в закладах дошкільної і загальної середньої освіти в умовах епідемій

Назва курсу: «Заклади освіти в умовах епідемії»

Код курсу: 6.1

Тема: Безпека в закладах дошкільної і загальної середньої освіти в умовах епідемій

Автори: Т. Воронцова, В. Пономаренко та інші

Обсяг: 6 год (0,2 кредита ЄКТС)

Цільова група - працівники закладів освіти, батьки, учні загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів

Форма навчання: дистанційна (онлайн)

Навчальні ресурси: онлайн курс БДДШ http://sepi.multycourse.com.ua/ua/

Вид компетентностей: здоров’язбережувальна, управлінська, створення безпечного середовища

Документ про проходження навчання: сертифікат встановленої форми (6 год)

 
7 Здорове хачування

Назва курсу: «Онови здорового харчування»

Код курсу: 7.1

Тема: Здорове харчування

Автори:
Т. Воронцова, В. Пономаренко, І. Лаврентьєва

Обсяг: 24 год (0,8 кредита ЄКТС)

Цільова група - працівники закладів освіти, батьки, учні загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів, студенти вищих навчальних закладів

Форма навчання: дистанційна (онлайн)

Навчальні ресурси: онлайн курс ОЗХ http://food.multycourse.com.ua/ua/

Вид компетентностей:  здоровязбережувальна, , створення безпечного середовища

Документ про проходження навчання: сертифікат встановленої форми (24 год)