Правила та умови

06 Квітня 2021

Правила та умови

Користуючись цим вебсайтом надання послуг із адміністрування підвищення кваліфікації http://appk.com.ua/, ви приймаєте і погоджуєтесь із нижчезазначеними умовами і правилами.

1. Терміни та визначення:

1.1. Вебсайт цифрового сервісу (вебсайт, сайт) – онлайн-магазин із адміністрування Послуг, який розміщується на сайті, що належить Продавцю та має адресу в мережі інтернет http://appk.com.ua/. На цьому сайті представлені Послуги, що пропонуються для продажу, правила замовлення та умови оплати Послуг.

1.2. Договір, укладений на відстані – договір, укладений Продавцем із Покупцем  за допомогою засобів дистанційного зв'язку вебсайту http://appk.com.ua.

1.3. Замовлення – належним чином оформлене та розміщене на сайті волевиявлення Покупця, яке включає договір (угоду) купівлі-продажу конкретної послуги, що пропонуються Продавцем на вебсайті http://appk.com.ua/ .

1.4. Покупець (клієнт) – фізична особа, яка придбає, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити Послугу для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю. Така фізична особа має володіти необхідним обсягом дієздатності та необхідними повноваженнями для укладення договорів на придбання, замовлення Послуг.

1.5. Продавець (надавач послуг, суб’єкт підвищення кваліфікації) – суб'єкт господарювання, який згідно з договором надає Послуги або пропонує їх до реалізації. Дані про продавців за посиланням (http://appk.com.ua/pages/nadavachi-poslug).

1.6. Послуги – послуги з адміністрування курсів підвищення кваліфікації, які надає Продавець (перелік курсів на вебсайті http://appk.com.ua/pages/services-and-prices)

1.7. Сертифікат – електронний документ встановленої форми, який має унікальний номер і містить  всі дані, передбачені Постановою КМУ і вимогами МОН України щодо порядку  підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти (https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-pidvishennya-kvalifikaciyi-pedagogichnih-pracivnikiv-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti).

2. Контактна інформація.

2.1. Контактна інформація про надавачів Послуг, технічної підтримки вебсайту, змістової і технічної підтримки користувачів вебсайту, розміщена на цьому сайті за посиланням http://appk.com.ua/pages/contacts

2.2. Продавцями послуг на сайті http://appk.com.ua/  є:

- ФОП Пономаренко Володимир Степанович, код ЄДРПОУ 191 200 3052, КВЕД 85.59

- ФОП Воронцова Тетяна Володимирівна, код ЄДРПОУ 224 5217 888, КВЕД 85.59

На кожну обрану послугу Покупець укладає на вебсайті цифрову угоду з тим Продавцем, який надає відповідну послугу.

Детальніша інформація про Продавців розміщена на цьому сайті за посиланнями http://appk.com.ua/pages/contacts та http://appk.com.ua/pages/nadavachi-poslug

2.3. З питань вибору курсів підвищення кваліфікації та їх змісту Покупець може зв’язатися з Продавцем електронною поштою на адресу vlapon@ukr.net.

2.4. Технічну підтримку вебсайту здійснює ТОВ «Актівмедіа» info@activemedia.ua (044 585 7468).

2.5. З питань технічної підтримки Покупець може звертатися на електронну пошту support@appk.com.ua

3. Загальні правила користування вебсайтом

3.1. Реєструючись на вебсайті http://appk.com.ua та замовляючи Послуги через вебсайт, Покупець засвідчує свою повну та беззаперечну згоду зі всіма положеннями та правилами, розміщеними на цьому сайті.

3.2. Вебсайтом можуть користуватися особи віком від 18 років.. Реєструючись на вебсайті, ви гарантуєте, що є повнолітнім та володієте необхідним обсягом цивільної дієздатності для використання веб-сайту цифрового сервісу.

3.2. Будь-яка особа, яка не досягла 18 років, може користуватися цифрового сервісу лише за згодою батьків або опікунів.

3.3. Покупець погоджується з цими Правилами шляхом здійснення наступних обов’язкових дій:

- прийняття та погодження Покупцем умов, встановлених цими Правилами, яке здійснюється під час реєстрації на сайті Продавця;

- оформленням замовлення на послугу в порядку, передбаченому цими Правилами.

4. Реєстрація на сайті

4.1. Для оформлення замовлення Покупцю необхідно зареєструватися на сайті. Реєстрація на сайті відбувається шляхом створення облікового запису. Після реєстрації на сайті, для Покупця стає можливим користування особистим кабінетом (профілем).

4.2. Покупець несе особисту відповідальність за точність, правильність та правдивість інформації, яку вказує під час реєстрації на сайті.

4.3. Кожен, хто реєструється та здійснює покупки на вебсайті, надає свої персональні дані та погоджується на їх обробку сайтом на умовах, визначених Політикою конфіденційності.

4.4. Під час реєстрація на вебсайті – створення облікового запису, Покупець приймає умови політики конфіденційності, правила та умови використання сайту шляхом натиснення кнопки «Реєстрація» після заповнення даних облікового запису.

5. Політика конфідеційності

5.1. Сайт http://appk.com.ua збирає і зберігає тільки ту персональну інформацію, яка необхідна для надання сервісів і послуг Покупцеві.

5.2. В рамках цієї політики під «персональними даними» розуміються персональна інформація, яку Покупець надає про себе самостійно при реєстрації (створенні облікового запису) або в процесі використання сайту.

5.3. Під час реєстрації на сайті Продавця та під час здійснення замовлення Послуг, Покупець надає безстрокову безвідкличну згоду на збір та обробку своїх персональних даних (збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання, поширення, знеособлення, знищення).

5.4. Згода Покупця на обробку його персональних даних вебсайтом є добровільною.

5.5. Сайт не перевіряє достовірність персональної інформації, наданої Покупцем, і не має можливості оцінювати його дієздатність. Однак сайт виходить з того, що Покупець надає достовірну та достатню персональну інформацію і підтримує цю інформацію в актуальному стані.

5.6. Продавець зобов’язується дотримуватися конфіденційності щодо персональних даних Покупця, а також щодо іншої інформації Покупців, яка стала відомою Продавцю у зв’язку з виконанням положень цих Правил, за винятком випадків, коли така інформація:

- є загальнодоступною;

- розкрита з дозволу Покупця;

- вимагає розкриття у випадках, встановлених законодавством, та\або при надходженні запитів від уповноважених органів державної влади.

5.7. Сайт приймає необхідні і достатні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації Покупця від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій з нею третіх осіб.

5.8. Продавець має право використовувати технологію «cookies». «Cookies» не містять конфіденційну інформацію і не передаються третім особам.

5.9. Сайт має право вносити зміни в цю політику конфіденційності. При внесенні змін до актуальної редакції вказується дата останнього оновлення.

6. Порядок оформлення замовлення

6.1. Покупець оформляє замовлення на Послугу в особистому кабінеті (профілі) на вебсайті http://appk.com.ua/.

6.2. Для замовлення Послуги Покупець обирає курс підвищення кваліфікації із запропонованого на сайті переліку.

6.3. Порядок оформлення замовлення на вебсайті є інтуїтивно зрозумілим. Для цього користувачу треба діяти відповідно до запропонованого вебсайтом процедури. За потреби користувач може звернутися до розміщеної на сайті «Інструкції користувача».

6.4. Юридична угода (договір) на отримання обраної Покупцем Послуги формується сайтом автоматично. Покупцю потрібно лише завантажити її в особистий кабінет. Завантаження Покупцем угоди означає отримання згоди Покупця на всі викладені у ній умови.

6.5. У процесі формування замовлення Покупцю необхідно завантажити в особистий кабінет підтверджувальні документи щодо проходження навчання. Без цих документів Продавець не може підтвердити достовірність проходження навчання Покупцем.

6.6. Завершення оформлення замовлення підтверджується Покупцем натисненням на кнопку «Відправити на перевірку». Цим Покупець підтверджує свою згоду з усіма умовами угоди на надання обраної Покупцем конкретної Послуги.

6.6. На кожному етапі формування замовлення Покупець отримає повідомлення електронною поштою про статус проходження замовлення.

6.7. Продавець може зв’язатися з Покупцем електронною поштою або за вказаним номером телефону для з’ясування будь-яких незрозумілих аспектів, підтвердження замовлення або з будь-яких інших питань, пов’язаних з обробкою замовлення.

6.8. Усі Послуги, що пропонуються на веб-сайті, наявні лише для зареєстрованого Покупця.

7. Вартість послуг та способи оплати замовлення.

7.1. Ціни за Послуги, які зазначені на вебсайті, вказуються в гривнях (http://appk.com.ua/pages/services-and-prices).

7.2. Ціна на Послугу, зазначена на сайті на момент оформлення замовлення, включає в себе всі розрахунки податків та є кінцевою ціною, обов’язковою як для Покупця, так і для Продавця.

7.3. Продавець залишає за собою право в односторонньому порядку змінювати ціни на Послуги, які доступні на вебсайті, починати продаж нових Послуг, пропонувати та скасовувати спеціальні пропозиції на веб-сайті або змінювати їх. Продавець може змінювати ціну послуги до моменту оформлення замовлення. Після оформлення замовлення ціна не може змінюватися.

7.4. Оплата здійснюється виключно за фактично надану Послугу, після завантаження Покупцем всіх підтверджувальних матеріалів, передбачених обраним курсом підвищення кваліфікації. Перевірку достовірність цих матеріалів здійснює Продавець і дає дозвіл або відмову на оплату.

7.5. Можливість здійснити з’являється у Покупця лише після зміни статусу його замовлення в особистому кабінеті на «Чекаю оплату».

7.6. Оплата Послугу, за вибором Покупця, може здійснюватися в один із трьох способів:

­  Онлайн оплата платіжними картами Visa і MasterCard через систему WayForPay. Зарахування оплати проводиться автоматично. Користувачу не потрібно завантажувати квитанцію про оплату у свій особистий кабінет.

­  Оплата на карту-ключ до банківського рахунку Продавця  картками Visa і MasterCard Покупця через відповідні банківські платіжні системи. Для зарахування оплати користувач необхідно  завантажити у свій кабінет квитанцію про оплату.

­  Банківським переводом на IBAN рахунок суб’єкта підвищення кваліфікації. Для зарахування оплати, користувач необхідно завантажити у свій кабінет доручення про банківський переказ.

Реквізити для здійснення оплати способами 2 або 3, містяться у рахунку-фактурі, яка доступна Покупцю в особистому кабінеті (профілі)

8. Отримання Сертифікату і перевірка його достовірності

8.1. Після підтвердження Покупцем отримання оплати за Послугу, відповідний сертифікат автоматично завантажується в особистий кабінет Покупця (тека «Мої сертифікати»).

8.2. Датою надання Послуги вважається дата отримання Сертифікату.

8.3. Юридичним підтвердження надання послуги Продавцем є Сертифікат разом із актом виконаних робіт, який наявний в особистому кабінеті Покупця.

8.4. Отриманий Покупцем Сертифікат і сплачені Покупцем кошти за фактично отриману послугу поверненню не підлягають.

8.5. Сайт забезпечує перевірку достовірності будь якого Сертифікату за його унікальним номером (опція «Пошук сертифікату»).

9. Право інтелектуальної власності

9.1. Вся інформація, яка містить на вебсайті http://appk.com.ua, будь-який комп’ютерний код, який містить вебсайт, елементи вебсайту належить Продавцю на праві інтелектуальної власності. Ви не можете копіювати, відтворювати, передавати, публікувати, або будь-яким іншим чином поширювати вебсторінки або матеріали вебсайту, або комп'ютерні коди або елементи вебсайту, окрім як для особистого користування, без попередньої письмової згоди Продавця.

10. Внесення змін до цих Правил

10.1. Продавець залишає за собою право вносити зміни до цих Правил. Такі зміни вступають в силу з моменту розміщення нової версії Правил на сайті, якщо інший строк набрання чинності не передбачений самими Правилами.

Остання редакція 10.05.2021